Apotekens marginaler

Apotekens handelsmarginal är skillnaden mellan apotekens inköps- och försäljningspris. Vi slår fast hur stor marginalen ska vara. På så sätt styr vi apotekens ersättning för receptbelagda läkemedel, stomi- och förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskyddet.

TLV beslutade i november 2021 att ändra handelsmarginalen på läkemedel (med och utan generisk konkurrens). Ändringen tillämpas på priser från och med den 1 februari 2022.

Aktuella marginaler för samtliga produkter finns i tabellerna nedan. Mer om den nya handelsmarginalen finns att läsa via länk till höger på sidan.

Läkemedel utan generisk konkurrens

Tabellen visar apotekens inköpspris och utförsöljningspris för läkemedel utan generisk konkurrens

Apotekens inköpspris (AIP)


Apotekens utförsäljningspris (AUP)


≤ 75,00 


AIP x 1,20 + 30,50


> 75,00 - 300,00


AIP x 1,03 + 43,25


> 300,00 - 50 000,00


AIP x 1,02 + 46,25


> 50 000,00


AIP + 1 046,25Läkemedel med generisk konkurrens
(periodens vara-utbytet)

Tabellen visar apotekens inköpspris och utförsöljningspris för läkemedel med generisk konkurrens

Apotekens inköpspris (AIP)


Apotekens utförsäljningspris (AUP)


≤ 75,00 


AIP x 1,20 + 30,50 + 12,75


> 75,00 - 300,00


AIP x 1,03 + 43,25 + 12,75

> 300,00 - 50 000,00


AIP x 1,02 + 46,25 + 12,75

> 50 000,00


AIP + 1 046,25  + 12,75


Stomiartiklar

Tabellen visar apotekens inköpspris och utförsöljningspris av stomiartiklar

Apotekens inköpspris (AIP)


Apotekens utförsäljningspris (AUP)


≤ 47,35


AIP x 1,362 + 4,00


> 47,35 - 4500,00


AIP x 1,108 + 16,00


> 4500,00


AIP + 502,00 + 0,01 x (AIP - 4500,00)Läkemedelsnära förbrukningsartiklar

Tabellen visar apotekens inköpspris och utförsöljningspris av läkemedelsnära förbrukningsartiklar

Apotekens inköpspris (AIP)


Apotekens utförsäljningspris (AUP)


≤ 47,35 


AIP x 1,402 + 3,36


> 47,35 - 4500,00


AIP x 1,106 + 17,36


> 4500,00


AIP + 494,36 + 0,01 x (AIP - 4500,00)


Observera att moms tillkommer med 25 procent för stomiprodukter och andra förbrukningsartiklar.

Senast uppdaterad 23 mars 2022