Utbyte av läkemedel på apotek

När du hämtar ditt receptbelagda läkemedel på apotek blir du ofta erbjuden ett likvärdigt läkemedel till ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte.

Läkemedel byts ut för att ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel, varken du eller samhället. Utbytet frigör miljardbelopp som kan användas till angelägna områden inom svensk hälso- och sjukvård.

När ett läkemedelsföretag forskar fram ett nytt läkemedel, ett så kallat originalläkemedel, får de ensamrätt att tillverka och sälja det under en bestämd tid. Efter denna tidsperiod kan andra tillverka likvärdiga läkemedel med samma verksamma ämne, generiska läkemedel. Tack vare den konkurrens som uppstår sjunker priserna.

Periodens vara

Varje månad utser TLV de generiskt utbytbara läkemedlen med lägst pris till periodens vara. TLV utser även två reservprodukter som apoteken kan byta till om de billigaste inte går att få tag på. Apoteken måste erbjuda det likvärdiga läkemedel som har lägst pris. Läkemedelsverket beslutar om vilka läkemedel som är utbytbara med varandra. Du kan läsa mer om detta på Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

De läkemedel som apoteken erbjuder har samma verksamma innehåll och är likvärdiga med det läkemedel som står på receptet.

Några exempel:

I tabellen nedan ser du vanliga exempel på utbyten till likvärdiga läkemedel. Läkemedel A står på ditt recept, men Läkemedel B har lägst pris. Både Läkemedel A och B ingår i högkostnadsskyddet.På apoteket

Din kostnad

Apoteket erbjuder dig Läkemedel B och du väljer Läkemedel B.

Hela kostnaden för Läkemedel B ingår i ditt högkostnadsskydd

Apoteket erbjuder dig Läkemedel B men du vill ha Läkemedel A, som står på ditt recept.

Mellanskillnaden mellan A och B får du bekosta själv, resten ingår i ditt högkostnadsskydd

Din läkare har bedömt att ditt läkemedel inte ska bytas ut. Apoteket ger dig Läkemedel A.

Hela kostnaden för Läkemedel A ingår i ditt högkostnadsskydd.

Apoteket erbjuder dig Läkemedel B. Du vill varken ha det eller Läkemedel A, utan ett annat likvärdigt, utbytbart läkemedel.

Kostnaden täcks inte av högkostnadsskyddet utan du måste bekosta hela läkemedlet själv.


Varför kan likvärdiga läkemedel se olika ut?

Läkemedel består, förutom av verksamma ämnen, även av hjälpämnen som ger läkemedlet dess färg, form och smak. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, men hjälpämnena kan variera och därför kan läkemedlen se olika ut.

Är likvärdiga läkemedel lika effektiva?

Ja, likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen. De är därmed utbytbara med varandra.

Är likvärdiga läkemedel lika säkra?

Ja, likvärdiga läkemedel är lika säkra, oavsett pris. Alla läkemedel granskas och godkänns av myndigheter innan de får säljas. Det ställs samma höga kvalitetskrav på generiska läkemedel som på originalläkemedel och de fungerar på samma sätt i kroppen.

Alla läkemedel kan ge oönskade effekter, biverkningar. De orsakas i de flesta fall av det verksamma ämnet. Biverkningarna kan beskrivas lite olika i den information som finns i förpackningen, trots att läkemedlen är likvärdiga. Om du upplever nya biverkningar av ditt läkemedel eller en förändrad effekt, kontakta din läkare eller farmaceut på ditt apotek.

Du bestämmer över dina läkemedel

Det är du som bestämmer om ditt läkemedel ska bytas ut, men ditt val påverkar din kostnad. Apoteket erbjuder det läkemedel som har lägst pris. Vilket läkemedel detta är kan variera mellan gångerna du besöker apoteket. För läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet får du betala hela kostnaden själv men apoteken ska erbjuda utbyte till ett likvärdigt läkemedel inom högkostnadsskyddet om sådant finns.

Goda råd till dig som använder läkemedel:

  • Lär dig namnet på det verksamma ämnet i ditt läkemedel. Om du är osäker på vilket detta är, fråga din läkare eller en farmaceut på ditt apotek.

  • Låt etiketten sitta kvar på läkemedelsförpackningen. Där står det ofta vilket läkemedel din läkare skrev ut, vad det likvärdiga läkemedlet du har fått heter samt vilket det verksamma ämnet är.

  • Informera alltid din läkare om du har en allergi. Läkaren tar då ställning till om ett byte är lämpligt för dig.

  • Fråga en farmaceut på ditt apotek eller din läkare om du är osäker på hur du ska använda dina läkemedel.

Läkemedel består, förutom av verksamma ämnen, även av hjälpämnen som ger läkemedlet dess färg, form och smak. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, men hjälpämnena kan variera och därför kan läkemedlen se olika ut.

Senast uppdaterad 02 juni 2020