Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Regelverk

Nedan hittar du gällande lagar och förordningar inom TLV:s ansvarsområden.

I lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. framgår att TLV beslutar om ett läkemedel eller en förbrukningsartikel ska ingå i läkemedelsförmånerna och fastställer inköpspris och försäljningspris som ska tillämpas av öppenvårdsapoteken. I denna lag framgår också TLV:s tillsynsuppdrag. När det gäller det statliga tandvårdsstödet utgår TLV från lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Regeringen har genom bemyndiganden i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. och förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd gett TLV rätt att meddela föreskrifter. TLV:s föreskrifter publiceras från och med den 1 juli 2015 i ”Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.”, ”HSLF-FS”. Föreskrifter beslutade före den 1 juli 2015 är publicerade i TLV:s författningssamling (TLVFS). I menyn till vänster, under rubriken ”Föreskrifter” hittar du TLV:s föreskrifter.

Sidinformation


Senast uppdaterad
23 november 2022