Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Öppna data

Öppna data är data som är fritt tillgänglig och används av bland annat forskare, utvecklare och andra intresserade för till exempel studier, bygga tjänster och ta fram statistik. Sedan 1 augusti 2022 gäller lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data (öppna data-lagen). Lagen bygger på ett EU-direktiv och ska underlätta för enskilda individer att använda handlingar som tillhandahålls av offentliga organisationer.

TLV har för närvarande två datasamlingar tillgängliga för vidareutnyttjande.

1. TLV:s pris- och beslutsdatabas

TLV:s pris- och beslutsdatabas innehåller uppgifter om de läkemedel och förbrukningsartiklar som TLV har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet. I databasen finns information om läkemedlens priser, apotekens inköpspris (AIP) och apotekens försäljnings-pris (AUP), beredningsform, styrka, storlek, förpackningstext, företag, ATC-kod, varu-nummer och begränsningar. Databasen innehåller även besluten om läkemedelsförmån som TLV har fattat.

Om förbrukningsartiklar finns information om priser, antal, AIP och AUP, förpackningstext, varugruppskod, varunummer och företag, i databasen.

Databasen uppdateras dagligen och är öppen och tillgänglig från www.tlv.se. Informationen kan hämtas i form av en Excelfil som går att ladda ner.

Sök i pris och beslut

2. Periodens vara-listan

TLV utser varje månad periodens vara. Periodens varor är de generiskt utbytbara läkemedel som har lägst pris och som apoteken erbjuder sina kunder när de byter ut läkemedel. I periodens vara-listan finns bland annat information om namn på läkemedel, substans, priser, förpackningsstorlekar, varunummer, och företagsnamn.

Informationen uppdateras dagligen och är öppen och tillgänglig från www.tlv.se. Informationen kan hämtas i form av en Excelfil som går att ladda ner.

Periodens varor

Övriga sammanställningar

Utöver ovanstående datakällor finns följande sammanställningar tillgängliga på tlv.se:

Beslut i tillsynsärenden, periodens vara

TLV kontrollerar följsamheten till förmånslagen och TLV:s föreskrifter. Dessa reglerar bland annat läkemedelspriser inom högkostnadsskyddet och apotekens skyldighet att byta till läkemedel med lägst pris. TLV:s beslut om tillsyn publiceras på tlv.se.

Hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel

TLV har i uppdrag av regeringen att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av utvalda läkemedel som används inom slutenvården. Hälsoekonomiska bedömningar publiceras på tlv.se.

Hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter

TLV har i uppdrag av regeringen att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Bedömningarna medicintekniska produkter publiceras på tlv.se.

Rapporter

TLV tar fram rapporter inom våra verksamhetsområden - både egeninitierade och rapporter på uppdrag av regeringen. Samtliga rapporter publiceras på tlv.se.

Kunskapsstödet KUSP

KUSP är ett webbaserat kunskapsstöd Länk till annan webbplats. med syfte att göra det enklare för tandvården att ta reda på vilka regler som gäller för olika behandlingar i tandvårdsstödet. I KUSP finns information såsom föreskrift om tandvårdsstödet, handbok om tandvårdsstödet och besvarade frågor kring tandvårdsstödet. KUSP uppdateras i samband med att ny föreskrift träder i kraft den 15 januari varje år. Ny handbok beslutas redan under november året innan och publiceras den 15 december året innan.

Tandpriskollen

På Tandpriskollen kan besökare jämföra priser på tandvård Länk till annan webbplats. hos olika tandvårdsmottagningar. De priser som visas på Tandpriskollen baseras på de priser tandvårdsmottagningarna rapporterat till Försäkringskassan för utförd tandvård. Tandpriskollen uppdateras tre gånger om året; i mars, september och december.

Beslut om glesbygdsbidrag

Beslut om glesbygdsbidrag för verksamhetsåret redovisas en gång per år, oftast i juni. En sammanställning över de apotek som får glesbygdsbidrag finns på tlv.se.

Mer information

På Sveriges dataportal, som drivs av Myndigheten för Digital Förvaltning, DIGG, finns en sammanställning över öppna data som offentliga organisationer erbjuder. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation


Senast uppdaterad
23 november 2022