Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remisser och remissvar

Myndigheter, organisationer och andra blir ofta tillfrågade om sina synpunkter när det kommer förslag till nya eller ändrade regler. Det ger beslutsfattarna bättre insikt om vilka konsekvenser deras förslag medför.

Remisser

Innan vi beslutar om nya föreskrifter eller ändringar i våra föreskrifter, skickar vi ut våra förslag på remiss till andra myndigheter och organisationer och ber dem om synpunkter. Våra remisser hittar du i menyn till vänster.

Remissvar

Som myndighet tillfrågas vi också om vad vi tycker om utredningar, lagförslag och liknande. Vi skickar då ett remissvar med våra synpunkter. Vi publicerar alla remissvar där vi lämnat synpunkter, se länk i vänster meny. Endast i vissa fall publicerar vi remissvar där vi inte haft synpunkter.

Sidinformation


Senast uppdaterad
23 november 2022