Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

25 oktober 2022

Flera parallella spår just nu i policylabbet

Samtidigt som det första försöket med farmaceutiska tjänster utvärderas och det andra försöket startar, börjar vi arbeta med det tredje och så kallade innovativa spåret i policylabbet. Vi har också påbörjat arbetet med ersättningsmodell och regelutveckling och träffat några snart färdiga apotekare.

Hur gick första försöket med inhalationsvägledning?

Resultatet från försöket med Inhalationsvägledning är nu sammanställt på branschnivå och en rapport finns att läsa här Länk till annan webbplats.. Vi kan konstatera att farmaceuterna har korrigerat inhalationstekniken eller hanteringen av inhalatorerna i ungefär hälften av de erbjudna tjänsterna under försöket och att det gått bra att genomföra försöksverksamheten. Vissa lärdomar finns också att ta med till nästa försök.

Innehållet i rapporten kommer att utgöra en del av underlaget till TLV:s sammantagna leverans till regeringen. Andra delar är den litteratursammanställning över internationella forskningsresultat om inhalationsvägledning som forskare vid Uppsala universitet bistår med, samt den sammanställning av litteratur med hälsoekonomiskt fokus på området farmaceutiska tjänster som Statens beredning av social och medicinsk utvärdering, SBU, bistår oss med. Våra slutgiltiga förslag och slutsatser i regeringsuppdraget kommer att baseras på en sammanvägd bedömning av samtliga dessa delar.

Dags att utforska det innovativa spåret i policylabbet

Policylabbet pekade tidigt ut tre spår för utvecklingen av farmaceutiska tjänster.

  • Inhalationsvägledning – tjänsten som finns implementerad i bland annat Norge och Danmark med offentlig ersättning, och som fick bli vår första försöksverksamhet i våras.
  • Läkemedelssamtal – tjänsten som kallas Medicinstart i Norge och även finns i Storbritannien och i andra länder och som innebär rådgivning och coachande samtal. Det är vår andra försöksverksamhet som startar nu i november.
  • Det innovativa spåret. Nu är det dags att utforska det lite mer. Vi har därför bjudit in 16 personer med olika perspektiv – patienter, läkare, apotekare, sjuksköterska, forskare, representant från läkemedelsindustrin, entreprenör, tjänstedesigner, med flera - till en innovationsworkshop nu i november. Syftet är att utforska vad farmaceutiska tjänster skulle kunna vara i framtiden. Det blir spännande!

Utveckling pågår av en handläggningsprocess för farmaceutiska tjänster

Om farmaceutiska tjänster med offentlig ersättning blir verklighet behövs ett smidigt sätt för apoteken att registrera genomförda tjänster och få betalt för dem, samtidigt som myndigheterna ska kunna utöva en rimlig nivå av kontroll och tillsyn att systemet används på rätt sätt. Vi utreder nu olika alternativ och har tagit hjälp av våra systermyndigheter Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten som behöver vara involverade i processen i olika delar. Enkelhet och att bygga på befintliga system är våra ledord i detta utredningsarbete, som också involverar ersättningsmodell och regelutveckling.

Vi har föreläst för apotekarstudenter (live!) igen

Nyligen deltog Fredrik Boström (chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening) och jag från policylabbet på en fördjupad kurs i apoteksfarmaci för apotekarstudenterna vid Uppsala universitet. Under kursen som går på tionde och sista terminen av utbildningen gör studenterna den obligatoriska praktiken på apotek.

Anna Montgomery och Fredrik Boström.

Anna Montgomery och Fredrik Boström.

Efter vår föreläsning om hur framtidens apotekare kan komma att jobba med olika farmaceutiska tjänster, och vägen dit, bad vi studenterna om några reflektioner kring den utveckling som detta innebär både för professionen och apoteksbranschen. Här är två av reflektionerna vi fick:

”Bättre användning av oss som resurs än mycket annat som görs på apotek. Vi är ju experter på läkemedel och användningen.”

”Jättebra – men det påverkar kanske arbetsbelastningen på apotek, som redan är hög, särskilt för farmaceuterna.”

 

//Anna Montgomery, projektledare

Sidinformation


Publicerad
25 oktober 2022