Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningens primära uppgift är att stödja och skapa förutsättningar för kärnverksamheten. Avdelningen hanterar frågor och verksamhet inom områdena ekonomi, HR, IT, kommunikation, säkerhet, registratur samt övrig administration och intern service. Avdelningen har ett särskilt ansvar för den myndighetsövergripande verksamhetsstyrningen samt för myndighetens chefs- och ledarutveckling.

Tf. avdelningschef - Fredrik Andersson

Telefon: 08 580 075 76

E-post: fredrik.andersson@tlv.se

Ekonomienheten har det övergripande ansvaret för styrning och stöd i frågor som rör ekonomi.

Enhetschef - Louise Münt

Telefon: 08 580 075 25

E-post: louise.munt@tlv.se

Enheten ansvarar för övergripande samordning och stöd i HR-frågor. Det innebär bland annat kompetensförsörjning, utveckling av ledarskap och medarbetarskap samt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Enhets- och HR-chef - Karin Ulfstedt

Telefon: 08 580 075 29

E-post: karin.ulfstedt@tlv.se

Enheten ansvarar för styrning och stöd i frågor som rör IT.

Tf enhetschef - Louise Münt

Telefon: 08 580 075 25

E-post: louise.munt@tlv.se

Enheten ansvarar för övergripande samordning och stöd i kommunikationsfrågor. Det omfattar bland annat myndighetens kommunikationsinsatser, olika kanaler, presskontakter och mediebevakning.

Enhets- och kommunikationschef Maria Bjurö

Telefon: 08 562 254 12

E-post: maria.bjuro@tlv.se

Sidinformation


Senast uppdaterad
23 november 2022