Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nämnden för läkemedelsförmåner

Nämnden för läkemedelsförmåner består av en ordförande och sju ledamöter. Nämnden beslutar om pris och subvention av nya läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna.

Regeringen utser ordföranden och ledamöterna samt deras personliga ersättare för en bestämd tid.

Nämnden är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Vår generaldirektör har rätt att delta i nämndens sammanträden men inte i besluten. När ett större ärende avgörs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

Staffan Bengtsson
Ordförande
Tidigare överintendent och statssekreterare

Margareta Berglund Rödén
Vice ordförande. Ersättare för Staffan Bengtsson
Överläkare Region Västernorrland

Martin Henriksson
Universitetslektor och docent Linköpings universitet

Inge Eriksson
Överläkare och ordförande i läkemedelskommittén i Västmanland

Gerd Lärfars
Docent och läkare i Region Stockholm samt ordförande i NT-rådet

Maria Landgren
Läkemedelsenhetschef Region Skåne

Sofia Kälvemark Sporrong
Professor vid institutionen för farmaci vid Uppsala universitet

Monica Persson
BMBS PhD, forskningsansvarig, Reumatikerförbundet

Mattias Skielta
Överläkare och chefsläkare Region Jämtland Härjedalen
Ersättare för Inge Eriksson

Maria Strandberg
Hematolog och överläkare Region Västernorrland
Ersättare för Margareta Berglund Rödén

Magnus Thyberg
Avdelningschef i Region Stockholm
Ersättare för Maria Landgren

Eva Swahn
Överläkare och professor Linköpings universitet
Ersättare för Gerd Lärfars

Lena Ring
Adjungerande professor Uppsala universitet
Ersättare för Sofia Kälvemark Sporrong

Mats Bergman
Professor Södertörns högskola
Ersättare för Martin Henriksson

Sidinformation


Senast uppdaterad
23 november 2022