Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

30 november 2022

Försöksverksamhet med Läkemedelssamtal har startat

Det andra nationella försöket med en farmaceutisk tjänst, Läkemedelssamtal, har startat med syfte att stödja patienter med en nystartad behandling mot höga blodfetter i sin läkemedelsanvändning. Parallellt har vi tillsammans med en stor och blandad grupp utforskat vad farmaceutiska tjänster skulle kunna vara i framtiden och kommit på nya idéer att ta vidare inom policylabbet.

Drygt 500 farmaceuter har hittills certifierats för att erbjuda tjänsten Läkemedelssamtal till patienter som påbörjar behandling med statiner mot höga blodfetter. Försöksverksamheten pågår på 140 apotek över hela landet. Syftet är att förbättra patientens följsamhet till läkarens ordination, genom att öka både motivationen till behandlingen och förmågan att hantera medicineringen i vardagen.

Tjänsten består av två samtal. I det första samtalet, som sker i samband med att patienten hämtar läkemedlet, fokuserar farmaceuten på att ta reda på och förstå patientens uppfattning om behandlingen och läkemedlet och hur medicineringen fungerar i vardagen. Utifrån det ger farmaceuten rådgivning och information som är anpassad till den enskilda patienten och som ökar patientens motivation och förenklar läkemedelsanvändningen. De råd och aktiviteter som kommer fram i samtalet får kunden med sig hem skriftligen på ett så kallat kundkort. I det andra samtalet, som sker antingen på apoteket eller över telefon några veckor senare, följer farmaceuten upp råd och aktiviteter från det första samtalet och fångar upp hur kunden upplever att det går med läkemedelsanvändningen.

Försöket har nu pågått i cirka fyra veckor och ska fortsätta fram till nästa sommar. Förhoppningen är att totalt 1 500 patienter ska få båda samtalen under försöket. Patienterna ingår också i en forskningsstudie vid Uppsala universitet, där tjänsten utvärderas på olika sätt. I försöket deltar därför också 40 apotek som rekryterar patienter till en kontrollgrupp som får standardservice enligt grunduppdraget på apotek.

Innovationsworkshop för att utforska nya möjliga farmaceutiska tjänster

I början av november genomförde vi en halvdags innovationsworkshop med 16 speciellt inbjudna deltagare – patienter, läkare, apotekare, sjuksköterska, forskare, representant från läkemedelsindustrin, entreprenör, tjänstedesigner, med flera. Workshopen genomfördes med designmetodik, som innebär ett strukturerat sätt att lösa problem och stimulera innovation. Vi utgick från tre prioriterade patientbehov som framtidens farmaceutiska tjänster behöver möta:

  • Hur kan vi höja patientens motivation att ta sin medicin?
  • Hur kan vi underlätta för patienter med många läkemedel att följa läkarens ordination?
  • Hur kan vi hjälpa patienter som inte själva besöker apoteket?

Resultatet blev sju idéer till farmaceutiska tjänster som nu bearbetas vidare inom policylabbet.

Innovationsworkshopsdeltagare från vänster: Thony Björk (SPF), Emelie Condén Mellgren (Svensk sjuksköterskeförening), Anders Pesula (apotekare, AT-läkare), Inge Eriksson (Sveriges Läkarförbund), Kristina Jern (Apotekarsocieteten), Pia Frisk (apotekare), Margareta Jansson (PRO), Anna Montgomery (TLV), Hanna Turesson Bernehed (ExperioLab), Catharina Hellgren Claesson (Apotek Hjärtat), Katharina Schmidt Mende (specialistläkare allmänmedicin), Gunilla Englund (LiF), Kristofer Klerfalk (apotekare, entreprenör), Ulrika Gillespie (klinisk apotekare, Region Uppsala), Fredrik Boström (Sveriges Apoteksförening), Tommy Eriksson (professor, Malmö Universitet). Längst fram Linda Glad och Jenny Pettersson Lindberg, från Antrop som faciliterade workshopen på uppdrag av TLV.

Innovationsworkshopsdeltagare från vänster: Thony Björk (SPF), Emelie Condén Mellgren (Svensk sjuksköterskeförening), Anders Pesula (apotekare, AT-läkare), Inge Eriksson (Sveriges Läkarförbund), Kristina Jern (Apotekarsocieteten), Pia Frisk (apotekare), Margareta Jansson (PRO), Anna Montgomery (TLV), Hanna Turesson Bernehed (ExperioLab), Catharina Hellgren Claesson (Apotek Hjärtat), Katharina Schmidt Mende (specialistläkare allmänmedicin), Gunilla Englund (LiF), Kristofer Klerfalk (apotekare, entreprenör), Ulrika Gillespie (klinisk apotekare, Region Uppsala), Fredrik Boström (Sveriges Apoteksförening), Tommy Eriksson (professor, Malmö Universitet). Längst fram Linda Glad och Jenny Pettersson Lindberg, från Antrop som faciliterade workshopen på uppdrag av TLV.

Expertgruppen bjuds in för diskussion och medskick

Under december träffar vi vår expertgrupp som representerar 18 olika organisationer som på olika sätt berörs av utvecklingen av farmaceutiska tjänster på apotek. Vi kommer att diskutera resultatet från försöket med inhalationsvägledning, status i försöket med läkemedelssamtal, våra preliminära förslag om ersättningsmodell och handläggningsprocess och även presentera resultat från innovationsworkshopen. Vi ser fram emot att få medskick i vårt fortsatta arbete i policylabbet!

Önskar alla en mysig adventstid!

//Anna Montgomery, projektledare

Sidinformation


Publicerad
30 november 2022