Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

25 januari 2023

Vi tog en tur till ett apotek som erbjuder Läkemedelssamtal

Januari har rivstartat med ett inspirerande besök hos farmaceuterna på apoteket Svanen som deltar i försöksverksamheten för läkemedelssamtal. Vi har också hunnit med föreläsning för apotekarstudenterna och slutjustering av delrapport 2 som kommer i februari.

Besök på apotek som jobbar med Läkemedelssamtal

Försöket med Apotekens Läkemedelssamtal pågår nu på 140 apotek över hela landet. Kunder som är nyinsatta på statiner mot höga blodfetter erbjuds två samtal med farmaceut. Syftet med samtalen är att patienten ska få stöd i läkemedelsanvändningen och svar på funderingar kring medicinen och vinsten med behandlingen. Farmaceuterna ger råd som kan underlätta medicineringen för att patienten ska få full effekt av läkemedlet och öka sin hälsovinst.

På apoteket Svanen i centrala Göteborg jobbar flera farmaceuter med tjänsten just nu. Från policylabbet besökte jag och Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening, dem för någon vecka sedan och pratade om hur det går med försöksverksamheten. Vi mötte ett gäng med mycket stort engagemang och en påtaglig entusiasm för försöksverksamheten, som de tycker går jättebra. De gav beröm till den kompetensutbildning de fått i coachande samtalsmetodik och även till det stödmaterial som tagits fram på branschnivå. De berättade om många fina och konstruktiva läkemedelssamtal. Känslan av att ingå i ett branschgemensamt utvecklingsprojekt på uppdrag av regeringen motiverar och engagerar dem!

Farmaceuter på apoteket Svanen i Göteborg.

Farmaceuter som jobbar med Apotekens Läkemedelssamtal på Apoteket Svanen i Göteborg. Från vänster: Madeleine Amonsson (apotekare), Cigdem Köroglu (receptarie), Miriam Gustafsson (receptarie) och Cecilia Edesjö (apotekare, apotekschef).

På Svanen har de genomfört läkemedelssamtal med ungefär 10 patienter sedan försöket startade i november. Statinkunder är generellt sett vanliga på alla apotek, men de som är helt nyinsatta på behandlingen är inte lika vanliga. Det gäller därför att farmaceuterna verkligen fångar upp dem och erbjuder tjänsten. Målet är ju att apoteken tillsammans ska genomföra totalt 1 500 tjänster (med två samtal vardera) fram till sommaren, för att säkra slutsatser om effekten av samtalen ska kunna dras. Samtliga patienter som får tjänsten ingår också i en forskningsstudie som genomförs av Uppsala universitet. Parallellt rekryteras den viktiga kontrollgruppen på andra apotek, som får vanlig apoteksservice.

En föreläsning för framtidens apotekare

Energipåfyllda och inspirerade av de viktiga och intressanta samtalen med gänget på Svanen, tog vi spårvagnen till Medicinarberget där Göteborgs universitet utbildar apotekare. Vi höll en föreläsning för studenter som går sista terminen på apotekarprogrammet. De ska precis ut på sin obligatoriska praktik på apotek och därför kändes det både viktigt och roligt att få berätta om vårt arbete i regeringsuppdraget med farmaceutiska tjänster för dem.

I föreläsningssalen på Göteborgs universitet där Fredrik Boström och jag höll en föreläsning för apotekarstudenter på sista terminen.

I föreläsningssalen på Göteborgs universitet där Fredrik Boström och jag höll en föreläsning för apotekarstudenter på sista terminen.

Slutjustering av delrapport 2 görs kollektivt på TLV

Om några veckor ska vi presentera vår andra delrapport för regeringen. Mycket har hänt under året som vi vill berätta om och redovisa för vår uppdragsgivare. Som projektledare har jag huvudansvar för att rapporten innehåller alla de delar som vi behöver redovisa och att den hänger ihop, men att skriva rapport är alltid ett lagarbete där alla i projektgruppen bidrar med sin viktiga del. Just nu är rapporten på en bred internremiss på myndigheten. Det innebär att vi får synpunkter och förbättringsförslag från ett tiotal av våra kollegor och chefer, vilket alltid gör rapporten snäppet bättre. När vi har reviderat går rapporten till generaldirektören som beslutar att den är klar att skicka in till Socialdepartementet.

Välkommen på frukostwebbinarium!

Vill du höra mer om hur projektet går och ta del av erfarenheter från farmaceuter som deltar i försöksverksamheten med tjänsten Apotekens Läkemedelssamtal? Anmäl dig då till frukostwebbinariet den 15 februari klockan 8:15-9:00. Kostnadsfritt och öppet för alla.


//Anna Montgomery, projektledare

Sidinformation


Publicerad
25 januari 2023